Smart

City

Smart City czyli inteligentne miasto. Co to takiego?

Smart city (inteligentne miasto) to innowacyjna koncepcja funkcjonowania miasta, której wdrożenie jest możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym. Jest to odpowiedź na stale rosnące potrzeby zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, samorządów, przedsiębiorstw działających lokalnie, jak i mieszkańców.