Inwestycje

ESCO

Kompleksowa realizacja i finansowanie.

Realizujemy oraz finansujemy projekty inwestycyjne, których efektem jest obniżenie energochłonności budynków, sieci przesyłowych oraz różnych sektorów przemysłu. Strumień generowanych oszczędności pozwala, w perspektywie kilku lat, na pokrycie całkowitych kosztów inwestycji oraz zarządzania modernizowanym obszarem. W perspektywie ograniczania zewnętrznego dofinansowania inwestycji energooszczędnych w najbliższych latach, proponowana forma współpracy stanowić będzie jedną z najskuteczniejszych metod wspomagania realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej.

Dokonujemy kompleksowej oceny ryzyka finansowego i technicznego inwestycji, w tym oceny gwarancji osiągnięcia oszczędności zużycia i kosztów energii. Na tej podstawie podejmuje decyzję o realizacji projektu inwestycyjnego. Projekty mogą obejmować praktycznie wszystkie rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych zarówno w sektorze mieszkaniowym, przemysłowym, jak również w sektorze usługowym i publicznym.

Rodzaje finansowanych inwestycji

Formułę finansowania inwestycji strumieniem generowanych oszczędności można stosować m.in. dla:

  • modernizacji systemów oświetlenia wraz z wymianą źródeł światła
  • przebudowy lub modernizacji budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (sprężone powietrzne, ciepło, chłód)
  • odzyskiwania energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych
  • budowy lub modernizacji lokalnych źródeł ciepła wraz z zmianą typu paliwa
  • optymalizacji procesów technologicznych w zakresie produkcji

UWAGA: Finansujemy projekty energooszczędne u naszych Partnerów/Zleceniodawców nawet w 100% z naszych środków finansowych. Pomagamy również w pozyskaniu wkładu własnego dla naszych Zleceniodawców (jeżeli taki jest niezbędny lub konieczny w ramach różnych programów krajowych lub unijnych).

Etapy współpracy:

  1. Nieodpłatna weryfikacja planowanych przez Partnera działań związanych z efektywnością energetyczną
  2. Szczegółowa analiza techniczna i ekonomiczna projektu
  3. Określenie najkorzystniejszego modelu finansowania projektu inwestycyjnego przy naszym udziale
  4. Zawarcie umowy pomiędzy z Partnerem na kompleksową realizację inwestycji z określeniem formy rozliczeń rozłożonych w długoletnim okresie czasu, która przede wszystkim uwzględnia poziom generowanych oszczędności