Czym jest

model ESCO

ESCO – optymalny model realizacji inwestycji dla poprawy efektywności energetycznej.

Polski przemysł oraz budownictwo stoją przed wyzwaniami związanymi z unijnym obowiązkiem ograniczenia emisji CO₂ i poprawą efektywności energetycznej. Przy obecnym spowolnieniu gospodarczym, wdrażanie rozwiązań z obszaru efektywności energetycznej może być sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej w branży. Przy ograniczonych środkach na inwestycje, jednym z optymalnych sposobów ich realizacji jest wykorzystanie formuły ESCO. Nie angażuje ona środków finansowych naszego Partnera (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, przemysł, obiekty biurowe, centra handlowe etc.), a gwarantuje oszczędności i gotówkę z efektywności energetycznej już w pierwszym roku po realizacji projektu.

Firma ESCO daje gwarancję poprawy efektywności energetycznej instalacji przemysłowej. Inwestycje w modelu ESCO są finansowane ze źródeł zewnętrznych, czyli nasz Partner nie angażuje na start projektu swojej gotówki. Oszczędności zaś pojawiają się już w pierwszym roku po realizacji przedsięwzięcia w związku z mniejszymi kosztami zużycia energii – wyjaśnia Arkadiusz Borek, prezes zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami oraz prezes zarządu IGN Investment Sp. z o.o. specjalizujących się w projektach poprawy efektywności energetycznej w formule ESCO.

ESCO – optymalny model realizacji inwestycji dla poprawy efektywności energetycznej.

Tradycyjny model inwestycji w poprawę efektywności energetycznej zakłada zaangażowanie własnych środków finansowych, których zwrot następuje po ok. 3-4 latach i więcej. ESCO to model działania, w którym to my oferujemy wdrożenie różnych przedsięwzięć obniżających zapotrzebowanie na energię bez konieczności angażowania przez naszego Zleceniodawcę własnych zasobów kadrowych i finansowych – wyjaśnia Arkadiusz Borek

Firma ESCO najlepszym partnerem w projektach poprawy efektywności energetycznej

Firma ESCO identyfikuje rozwiązania, które w danym przedsiębiorstwie obniżają zużycie energii, a jej wynagrodzenie jest ściśle powiązane z realnie uzyskiwanymi oszczędnościami. Model ESCO jest bardzo atrakcyjny dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw (szczególnie przemysłowych). Umożliwia przekazanie elementów zarządzania energią na podmiot zewnętrzny.

ESCO – gotówka z efektywności energetycznej już w pierwszym roku po realizacji projektu

Przy projektach ESCO, koszty inwestycji pokrywamy my, jako firma ESCO, dzieląc się z naszym Zleceniodawcą oszczędnościami. Zleceniodawca uzyskuje część pieniędzy wynikających z osiągniętych oszczędności energii już w pierwszym roku po realizacji projektu. Ma wolne środki finansowe do wykorzystania na inne projekty.

Kontrakty w tym modelu nie muszą zwiększać poziomu zobowiązań naszego Zleceniodawcy. Mogą być pozabilansowe, będąc czasami dobrym środkiem umożliwiającym szybkie zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa, wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Oszczędności widoczne są w rachunku zysków i strat natychmiast po wdrożeniu inwestycji. To sposób na przeniesienie odpowiedzialności finansowej, za inwestycje i jej efekty, na podmiot zewnętrzny – wyjaśnia Arkadiusz Borek

  • ograniczenie ryzyka technicznego inwestycji – IGN Investment Sp. z o.o. ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedsięwzięcia, od diagnozy, projektowania, przez wykonanie i serwisowanie w trakcie trwania kontraktu
  • finansowanie projektu przez IGN Investment Sp. z o.o. – nie angażujesz swoich środków finansowych w inwestycję, możliwość finansowania pozabilansowego
  • gwarancja długoterminowej poprawy efektywności energetycznej instalacji przemysłowej – optymalizacja kosztów operacyjnych działalności i długoterminowy wzrost zysków przedsiębiorstwa, dzięki powiązaniu współpracy z oszczędnościami energii