Białe

Certyfikaty

Możliwość odzyskania części nakładów inwestycyjnych wynika z zapisów Ustawy o efektywności energetycznej
z dnia 20 maja 2016 r.

Zgodnie z zapisami tejże ustawy każdy inwestor ma pełne prawo do odzyskania dużej części planowanych dopiero do poniesienia nakładów inwestycyjnych w obszarze działań termomodernizacyjnych i energooszczędnych po zakończeniu inwestycji. Ustawa premiuje tylko tych inwestorów, którzy dopiero planują wykonanie działań energooszczędnych (czyli tych, którzy jeszcze nie mają podpisanych umów z wykonawcami prac energooszczędnych). Premiowanie polega na wydaniu inwestorowi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) białych certyfikatów, które następnie w Państwa imieniu (jako podmiot uprawniony i zarejestrowany) spieniężamy na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (wykupują od nas te certyfikaty przedsiębiorstwa zobowiązane ustawą do wykupu tychże certyfikatów).

Inwestycje, które ustawowo podlegają zwrotowi finansowemu w ramach mechanizmu białych certyfikatów to:

  1. docieplenie budynków mieszkaniowych, biurowych, użyteczności publicznej (docieplenie ścian, stropów, wymiana okien)
  2. wymiana starych urządzeń i sieci przesyłowych na energooszczędne (wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja, pompy ciepła)
  3. modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych sieci c.o., cwu, modernizacja kotłowni, wymienników, wind, chłodni etc.
  4. odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
  5. wymiana starych maszyn i urządzeń związanych z produkcją (tokarki, suwnice, szlifierki, wtryskarki etc.)
  6. wymiana lub modernizacja dźwigów transportu pionowego (windy)
  7. ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłaniem lub dystrybucją energii
  8. izolacja instalacji przemysłowych
  9. stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji
  10. modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (w budynkach, halach, biurach, magazynach, w pasie drogowym etc.)

Białe certyfikaty, to swego rodzaju całkowicie bezzwrotna premia (zazwyczaj do ok. 10% planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych) za to, że inwestor planuje wykonać działania energooszczędne i dzięki temu zmniejszona zostanie emisja CO2 do atmosfery, oraz zostanie zmniejszone zużycie energii cieplnej i elektrycznej (pozytywny efekt klimatyczny, wynikający z narzuconych wymogów i dyrektyw UE).