Modele

współpracy

Wspieramy zarządców nieruchomości budynków wielolokalowych, biurowych lub użyteczności publicznej, developerów, właścicieli lub zarządców centrów handlowych…

Wspieramy zarządców nieruchomości budynków wielolokalowych, biurowych lub użyteczności publicznej, developerów, właścicieli lub zarządców centrów handlowych, jak i również samorządy w opracowaniu strategii, kierowaniu środków finansowych na najefektywniejsze rozwiązania i wdrażanie usług wspierających zarządzanie energii, wody i odpadów.

W celu uzyskania trwałych rozwiązań i długoterminowego efektu oferuje odpowiedni model kontraktu, oparty na partnerstwie i zrównoważonym podziale odpowiedzialności pomiędzy nami a naszym Zleceniodawcą.

Preferowane modele współpracy:

  1. Umowa operatorska – nasz Zleceniodawca/Partner otrzymuje od nas czynsz dzierżawny „z góry”, nawet za kilka lat
  2. „Zaprojektuj-wybuduj-sfinansuj-operuj” – finansujemy inwestycje w obszarze zarządzania energią, wodą i odpadami
  3. Projekty hybrydowe – Finansujemy wkład własny zarządcy nieruchomości (spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa) lub przedsiębiorstwa korzystającego ze środków Unii Europejskiej